INVESTOR RELATIONS

Bolagsordning

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2022

2022-03-31

Årsstämma

2022-06-22

Årsredovisning 2022

2022-06-22

Delårsrapport H1 2023

2022-08-31

2023-03-31

2023-06-22

2023-06-22

2023-08-31

Finansiella rapporter