Investeringar

Hyresbostäder är en starkt växande marknad i Spanien

Marknaden för hyresbostäder är kraftigt växande i Spanien och i Malaga i synnerhet. Trenden drivs på av flera faktorer, bland annat bankernas hårdare krav vilket gör att färre får lån till att köpa en bostad. Även generationsskiftet har ökat efterfrågan på hyresbostäder då de yngre ser fördelar med en mer flexibel bostadslösning. En annan viktig faktor är bostadspolitiken i Spanien. Beslutsfattarna vill driva boendefrågan från ägande, som har varit den dominerande de senaste 40 åren, till hyresbostäder.

LAGOOM LIVING

Fokus på hållbara och prisvärda fastigheter

Iberian Yield har tillsammans med en lokal partner startat Lagoom Living, ett fastighetsbolag med fokus på hållbara och prisvärda fastigheter, så kallat Affordable Housing. Genom Lagoom Living förvärvar vi byggrätter samt utvecklar och färdigställer hyreslägenheter. Lagoom Living har på kort tid blivit den naturliga partnern för utveckling av prisvärda bostäder i Malaga regionen. Sedan starten 2021 har vi blivit Malagas största aktör inom nyproduktion av hyreslägenheter.

LAGOOM LIVING

Unik möjlighet till investering

Vi erbjuder en unik möjlighet att investera i en tillgångsportfölj med utvecklingsprojekt för prisvärda bostäder i en av Spaniens snabbast växande och framstående städer, Malaga. Du får exklusiv tillgång till lågrisk, högkvalitativa fastighetsinvesteringar till attraktiva värderingar. Den riskjusterade avkastningen på spanska fastigheter är mycket konkurrenskraftig. Förvaltningen och utvecklingen av portföljtillgångarna är aktiv.