Om oss

Vad får du genom att investera i Iberian Yield?

Genom att investera i Iberian Yield Investment får du direkt tillgång till fastighetsprojekt med låg risk, av hög kvalitet och attraktiva värderingar. Vi arbetar utifrån en grundlig strategi, åtgärdar och aktivt förvaltar för att skapa högkvalitativa investeringslösningar i framkant.

IBERIAN YIELD

Vi är ett privatägt fastighets- investeringsbolag

Iberian Yield Investment är ett privatägt fastighetsinvesteringsbolag som erbjuder förmögna privatpersoner, företag med överskottslikviditet samt små och medelstora institutioner möjligheten att investera på den spanska fastighetsmarknaden. Vi fokuserar på den växande ”build to rent”-marknaden (BTR) och att nyproducera fastigheter i attraktiva lägen inom segmentet ”affordable housing”.

Vårt fokus

Vi identifierar och analyserar potentiella investeringar

Vår mest grundläggande uppgift är att identifiera och analysera potentiella projekt för att genomföra investeringar med stor potentiell avkastning till relativt låga risker. Vi kombinerar kunskap om fastighetsinvesteringar, utveckling med ny teknik och finansiella lösningar. Därtill arbetar vi med beprövade finansiella metoder och modeller som hjälper oss att öka precisionen av våra beslut.

UPPLEV EXPERTIS

Värdehöjande strategi

Vid förvärv utgår vi från följande kriterier
Strategiskt bra läge med god efterfrågan.
Potential för värdetillväxt och optimering av hyreskontrakt.
Goda möjligheter till positiva effekter vid introduktion av ny teknik.
Goda förutsättningar oavsett timing och makrohändelser.
Optimering

Högre uthyrningsgrad och optimerade kapitalstrukturer

Vi tillämpar i grunden en traditionell fastighetsutvecklingsprocess, det vill säga aktiv uthyrning och effektiv förvaltning, som sänker kostnaderna och ökar inkomsterna. Parallellt med detta arbetar vi även med åtgärder som innebär yield-komprimering, genom volym- och portföljbygge, omstrukturering av finansiering och optimering av hyresavtal. Detta ger oss starkare kassaflöden och högra avkastning, vilket möjliggör framtida investeringar.

Utveckling

Teknik och trender som driver avkastningen

Iberian Yields fokus ligger på att tillämpa ny men beprövad teknik, inte bara genom digitalisering av befintlig fastighetsdrift, utan även genom att identifiera framtida trender och anpassa fastigheterna för att öka intäkterna. 

Avsluta

Portföljstrategier och avkastningskompression

Vi ser bortom enskilda fastigheter och har som målsättning att sammanföra mindre enskilda innehav i mer strategiska och sammanhållna portföljer. Primärt för att skapa ett lättsålt innehav, som håller ihop och därför också har lägre förväntad avkastning från en köpare. Exit-strategierna och investeringsinriktningarna sätts tidigt och dikterar hela processen fram till en realisering och exit av de värden som skapats.

Iberian Yield ska genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter bidra till att hållbart främja det lokala samhällets utveckling.