OM OSS

IBERIAN YIELD INVESTMENTS

Genom Iberian Yield Investment får du direkt exklusiv tillgång till investeringar i lågriskfastighetsinvesteringar av hög kvalitet till attraktiva värderingar. Den riskjusterade avkastningen i spanska fastigheter är mycket konkurrenskraftigt, men kräver ofta åtgärder, aktiv förvaltning och en grundlig strategi. För att skapa högkvalitativa investeringslösningar i framkant av utvecklingen kombinerar vi kunskaper om fastighetsinvesteringar och utveckling, med ny teknik och finansiella lösningar.

Samtidigt strävar vi efter att förenkla våra investeringsbeslut och arbetar med beprövade finansiella metoder och modeller som hjälper oss att öka precisionen i våra beslut. Som vi ser det, är vår första och mest grundläggande uppgift att identifiera, analysera och genomföra investeringar som stor potentiell avkastning till relativt låga risker. Vi är väl medvetna om att finansiellt drivna metoder och modeller aldrig kan ersätta värdet av kritiskt tänkande och vanligt sunt förnuft.

Iberian Yield Investment använder etablerade legala ramar och strukturer vilket stärker potentialen att skaffa ytterligare kapital från andra marknader i EU och underlättar exitstrategier.

Affärsidé

Bolagets affärsidé är att över tid skapa ett diversifierat fastighetsbestånd för att generera största möjliga riskjusterade avkastning för Bolagets aktieägare. Bolagets tillväxt ska huvudsakligen ske genom fastighetsutveckling men även genom fastighetsförvärv.

Mål

Bolagets övergripande mål är att utveckla och förvalta fastigheter som bidrar till en hållbar samhällsutveckling och genererar en långsiktigt och stabil riskjusterad avkastning.

Bolagets operativa mål är:
• Bolaget ska genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter bidra till att hållbart främja det lokala samhällets utveckling 

• Bolagets tillväxt ska ske genom projektutveckling och förvärv

JAG VILL VETA MER!