Ledning

Vårt team

Möt vår ledning

Martin

Martin Berchtold

VERKSAMHETSANSVARIG SVERIGE

Martin är en innovativ företagsledare med internationell erfarenhet. Fokus har varit projektetablering och finansiering av kapitalintensiva projekt, ansvarig för riskhantering och optimering av investeringsprocessens tidiga faser. Tidigare erfarenheter inkluderar roller som Partner och VD för tillgångsutvecklande företag, fastighetsbolag samt managementkonsultföretag. Grundare och delägare i Bokoop, som är ett av de större initiativen i Sverige att bygga prisvärda bostäder tillsammans med AP3, Balder och SBB (Samhällsbyggnadsbolaget). Martin är civilekonom från Stockholms universitet med studier i systemvetenskap vid Kungliga Tekniska Högskolan. Hans karriär har tagit honom till Europa, Indien och Kina, medan han varit bosatt i Stockholm och London.

Filip

Filip Gil

VERKSAMHETSANSVARIG SPANIEN

Filip har bankbakgrund med erfarenhet av M&A, bolagsbyggande och finansiering. Filip har förmågan att hitta effektiva lösningar vad gäller företagsstrukturer och joint ventures inom olika branscher. Filip började sin karriär inom banksektorn i Stockholm och New York och har 25 års erfarenhet av globala finansmarknader. Hans bakgrund som valutahandlare, börsmäklare och kapitalförvaltare har gett honom en inblick i makrotrender. Filip har en civilekonomexamen från Stockholms universitet.