Lagoom Living signerar unikt samverkansavtal

Lagoom Living undertecknar unikt samverkansavtal med Andalucian Federation of Property Developers. Avtalet undertecknades den 23 januari och innebär en strategisk allians för att under 2023 samordna arbetet mellan Lagoom Living och Fadeco Promoters (The Andalucian Federation of Property Developers) samt att främja samverkan mellan privata och offentliga sektorer i Andalusien. Det gemensamma målet är att utveckla, analysera och genomföra aktiviteter för att tillgängliggöra hyresbostadsmarknaden för hela samhället, mer specifikt den yngre generationen, generation Z.

Lagoom Living har tillsammans med Fadeco Promoters satt samman en kommitté (executive working committee) som ska ha som målsättning att:

  • Förmedla fördelarna med samverkan mellan den privata och offentliga sektorn och som ett svar på problemet av den låga tillgången till prisvärda hyresbostäder av hög kvalitet.
  • Föreslå åtgärder inom hyresbostadssektorn som skapar balans mellan näringslivets och myndigheters intressen, med särskilt fokus på samhällets behov.
  • Formulera och framföra förbättringsförslag inom området till olika myndigheter.

Olika myndigheter efterfrågar privat-offentlig samverkan och anbud för att bygga prisvärda hyresbostäder av hög kvalitet, men intresset från privata aktörer har inte alltid varit så högt. Med detta som utgångspunkt har Ignacio Peinado, ordförande i Fadeco, och Filip Gil och Javier Braza, styrelseledamöter i Lagoom Living, enats om att det finns ett stort behov av ett innovativt samarbetsavtal som detta och som bygger på att genomföra en grundlig analys av situationen. Analysen ska genomföras genom studier som jämför lagstiftningen över hela landet som styr utvecklingen av kvalitativa och prisvärda hyresbostäder. Målsättningen är att framföra förslag på förändringar inom regelverket men även inom upphandlingar som driver strukturer för byggnationen och utvecklingen av kvalitativa och prisvärda hyresbostäder. Med hjälp av eventuellt befintliga samverkansformer mellan privata och offentliga aktörer hoppas de att detta ska förbättra förutsättningarna för att bygga kvalitativa och prisvärda hyresbostäder.

Både Lagoom Living och Fadeco Promoters är högst engagerade i att driva samhällets utveckling och tar sig an varje projekt med fokus på hållbarhet, teknik och att skapa en gemenskap för de boende samt att bibehålla det urbana i våra stadskärnor. För att åstadkomma detta behöver även tomterna för denna typ av byggnation bli tillgängliga för privata aktörer och de administrativa processerna måste bli mer resonliga och på så sätt sätta medborgarnas behov i första rummet.

Publicerade nyhetsartiklar (på spanska):

https://www.diariosur.es/malaga/acuerdo-buscar-viabilidad-vpo-alquiler-malaga-20230123104641-nt.html

https://21noticias.com/2023/01/acuerdo-entre-fadeco-promotores-y-lagoon-living-para-facilitar-el-acceso-a-la-vivienda-en-alquiler-a-toda-la-sociedad/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=acuerdo-entre-fadeco-promotores-y-lagoon-living-para-facilitar-el-acceso-a-la-vivienda-en-alquiler-a-toda-la-sociedad

Relaterade Inlägg

Om oss
Iberian Yield Investment är ett investeringsbolag som investerar i fastighetsutveckling och långsiktigt äger och förvaltar fastigheter. Vi möjliggör investeringar på den spanska fastighetsmarknaden med aktiv förvaltning och professionell portföljförvaltning.

Låt oss umgås

Populärt inlägg