Affordable housing – prisvärda bostäder

Iberian Yield verkar bland annat inom affordable housing, ett koncept som har vuxit sig allt större i internationella sammanhang och numera utgör en egen bostadssektor i flera länder, inklusive Spanien. Motsvarande svenska översättning kan vara ”prisvärda bostäder”. I korthet handlar det om att erbjuda hyresbostäder till dem som har en något högre inkomst än de som är berättigade till socialt boende, men som i de flesta fall inte har råd med de bostäder som erbjuds på den vanliga bostadsmarknaden. Ett av kännetecknen för prisvärda bostäder är att det ska vara hållbart och av god kvalitet, byggt på ett yteffektivt sätt och i stor skala.

Tillsammans med en lokal partner har Iberian Yield startat Lagoom Living, som fokuserar på hållbara och prisvärda fastigheter. Genom Lagoom Living ansvarar vi för hela processen, från marknadsundersökningar till förvärv av byggrätter och utveckling och uppförandet av lägenheterna. Som investering ger den god avkastning och låg risk.

Läs mer om Lagoom Living här: www.lagoomliving.es/en/

Relaterade Inlägg

Om oss
Iberian Yield Investment är ett investeringsbolag som investerar i fastighetsutveckling och långsiktigt äger och förvaltar fastigheter. Vi möjliggör investeringar på den spanska fastighetsmarknaden med aktiv förvaltning och professionell portföljförvaltning.

Låt oss umgås

Populärt inlägg