Prisvärda bostäder – prisvärda bostäder

Iberian Yield verkar bland annat inom affordable housing, ett begrepp som vuxit sig allt större i internationella sammanhang och numera utgör en egen bostadssektor i flera länder, däribland Spanien. Motsvarande svensk översättning skulle kunna vara ”ekonomiskt överkomliga bostäder” eller prisvärda bostäder. Kortfattat handlar det om att erbjuda hyresrätter till de som har en något högre inkomst än de som är berättigade en bostad inom den sociala sektorn, men som i flesta fall inte har råd med de bostäder som erbjuds på den ordinarie bostadsmarknaden. Något som kännetecknar affordable housing/prisvärda bostäder är att de ska vara hållbara och av god kvalitet, byggs yteffektivt och i stor skala.

Tillsammans med en lokal partner har Iberian Yield startat Lagoom Living, vars fokus är just hållbara och prisvärda fastigheter. Genom Lagoom Living ansvarar vi för hela processen, från marknadsundersökning till förvärv av byggrätter och utvecklandet samt sammanställningen av lägenheterna. Som investering ger det god avkastning och låg risk.

Läs mer om Lagoom Living här: www.lagoomliving.es/en/

Related Posts

About Us

Iberian Yield Investment är ett investmentbolag som investerar i fastighetsutveckling samt långsiktigt äger och förvaltar fastigheter. Vi möjliggör investeringar på den spanska fastighetsmarknaden med aktiv ledning och professionell portföljhantering. 

Let’s Socialize

Popular Post