Vår strategi

Genom att investera i Iberian Yield Investments får du direkt tillgång till fastighetsprojekt med låg risk, av hög kvalitet och attraktiva värderingar. Vi arbetar utifrån en grundlig strategi, åtgärdar och aktivt förvaltar för att skapa högkvalitativa investeringslösningar i framkant.

Upplev excellens

Värdehöjande strategi i fyra steg

Allokering

Allokering - exklusiv fastighetsfångst

Iberian Yield köper primärt fastigheter utanför marknaden för att säkerställa exklusivitet. Vi fokuserar på transaktioner i utrymmet mellan 5 och 30 miljoner euro eftersom de i allmänhet står inför mycket mindre konkurrens än exempelvis större, mer dyrbara och färdigutvecklade fastigheter.

Vid förvärv utgår vi från följande kriterier
Strategiskt bra läge med god efterfrågan.
Potential för värdetillväxt och optimering av hyreskontrakt.
Goda möjligheter till positiva effekter vid introduktion av ny teknik.
Goda förutsättningar oavsett timing och makrohändelser.
Optimering

Högre uthyrningsgrad och optimerade kapitalstrukturer

Vi tillämpar i grunden en traditionell fastighetsutvecklingsprocess, det vill säga aktiv uthyrning och effektiv förvaltning, som sänker kostnaderna och ökar inkomsterna. Parallellt med detta arbetar vi även med åtgärder som innebär yield-komprimering, genom volym- och portföljbygge, omstrukturering av finansiering och optimering av hyresavtal. Detta ger oss starkare kassaflöden och högra avkastning, vilket möjliggör framtida investeringar.

proyecto-distrito-zeta-viviendas-malaga-00
pexels-pixabay-269077 (1)
Utveckling

Teknik och trender som driver avkastningen

Iberian Yields fokus ligger på att tillämpa ny men beprövad teknik, inte bara genom digitalisering av befintlig fastighetsdrift, utan även genom att identifiera framtida trender och anpassa fastigheterna för att öka intäkterna. Det kan också innebära att vi bygger om fastigheten helt eller riktar om dem för andra användningsområden och hyresgäster, så kallad hyresgästanpassning.

Avsluta

Portföljstrategier och avkastningskompression

Vi ser bortom enskilda fastigheter och har som målsättning att sammanföra mindre enskilda innehav i mer strategiska och sammanhållna portföljer. Primärt för att skapa ett lättsålt innehav, som håller ihop och därför också har lägre förväntad avkastning från en köpare. Exit-strategierna och investeringsinriktningarna sätts tidigt och dikterar hela processen fram till en realisering och exit av de värden som skapats.

pexels-timur-saglambilek-87223 (1)

Vi skapar effektiva sätt att hitta det bästa

Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit sed do eiusmod tempor incidididunt ut labore ipsum et dolore magna.