Investera i prisvärda hyresfastigheter i Malaga

Marknaden för hyresbostäder är kraftigt växande i Spanien och i Malaga i synnerhet. Det är en växande marknad, men är fortfarande en relativt liten del av det totala utbudet på bostadsmarknaden och långt ifrån den nivå som råder i andra EU-länder.

Iberian Yield har som målsättning att utveckla och förvalta prisvärda hyresfastigheter i Spanien som även bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Vår investeringsstrategi är väl optimerad i syfte att skapa maximalt värde för våra investerare. Strategin avser investeringar vilka representerar representerar:

  • strategiskt läge med god efterfrågan
  • potential för värdetillväxt, viss vakans på marknaden och möjlighet till optimering av hyreskontrakt
  • kan skapa positiva effekter vid introduktion av ny teknik
  • är i linje med framtida trender som resulterar i en starkare efterfrågan på sikt och därmed en mer positiv hyresutveckling jämfört med marknaden
  • med övervägande taget till timing och makrohändelser

Genom Iberian Yield erbjuds en unik möjlighet att investera i en tillgångsportfölj med utvecklingsprojekt för prisvärda hyresbostäder med låg risk och av hög kvalitet, och som dessutom främjar det lokala samhället.

Related Posts

About Us

Iberian Yield Investment är ett investmentbolag som investerar i fastighetsutveckling samt långsiktigt äger och förvaltar fastigheter. Vi möjliggör investeringar på den spanska fastighetsmarknaden med aktiv ledning och professionell portföljhantering. 

Let’s Socialize

Popular Post